Revisió Esportiva"
  • Visita de valoració general
  • Visita de cardiologia
  • Exploració física
  • Presa de Constant Vitals
  • Electrocardiograma
  • Ergometria